”Lika stort som Blekinge”

Här kan du konvertera ytor till något mer begripligt. Som till exempel Blekinge.

Saknar du ett mått, eller vill du lägga till ett språk eller en ”referensvärld”? Du kan själv redigera mått och enheter här.